O nás

Spolek byl založen v roce 2014 jako dobročinný spolek za účelem podporovat mentálně, tělesně i sociálně znevýhodněné děti.

Našim cílem je těmto skupinám zkvalitnit a zpříjemnit jejich život – zvýšit jejich možnost uplatnění.

Prvotním impulsem pro založení našeho spolku byla osobní zkušenost s problematikou handicapovaných. Jedním ze zakládajících členů je maminka autistického chlapečka Lukáška. Při sledování této rodiny jsme zjistili, jak je péče o dítě s handicapem nejen psychicky, ale i finančně velmi náročná. Rozhodli jsme se tedy těmto rodinám pomoci.

Naše pomoc spočívá v možnosti se přátelsky setkávat, vyměňovat si zkušenosti a obohacovat se o cenné rady. Zajistit rodinám servis v podobě různých kulturních a společenských akcích, přednáškách, zájmových kroužcích pro děti se zajištěním asistence. Rodinám se snažíme ulevit i finančně, například zakoupením školních pomůcek, zdravotnických potřeb a podobně. V našich možnostech je zajistit bezplatnou právní poradnu.

Jelikož víme, že podpora je nutná i v jiných oblastech, chystáme projekty také na pomoc seniorům, útulkům pro opuštěná zvířata a jiné.

Spolupráci jsme navázali s firmou BIG HEARTH s.r.o, která nás velkou mírou podporuje v našich projektech.